Kvalitetssäkring och certifikat

Många ser kvalitetssäkring som något nödvändigt ont och som egentligen bara medför extra kostnader. Vi tycker det är ett felaktigt resonemang eftersom en omsorgsfull kvalitetssäkring minimerar risken för fel och därmed kan den bidra till kostnadsbesparingar.

 • Achilles

  Achilles är en ledande global aktör inom leverantörsinformation. Med hjälp av flexibla lösningar för leverantörshantering hjälper vi organisationer att reducera risker, kostnader och tid vid upphandlingar och leverantörsuppföljning. Kvalificering av leverantörer är kärnan i vårt erbjudande. Vi samlar in och validerar leverantörsinformation liksom utför tusentals revisioner årligen, för att förse inköpare med tillförlitlig leverantörsinformation.

  Läs mer om Achilles >>
 • Paper Province

  The Paper Province samordnar och utvecklar samarbetet mellan medlemsföretagen i det massa- och pappersteknologiska näringslivet i Värmland, norra Dalsland och Örebro län.

  Läs mer om Paper Province >>
 • Povel

  Povel är ett branschanpassat ledningssystem för alla typer av byggföretag, såväl små som stora. Systemet är uppbyggt enligt byggprocessen och hjälper företagen att jobba effektivt med verksamhetsledning.

  Läs mer om Povel >>
 • Sveriges Byggindustrier

  Sveriges Byggindustrier är bransch- och arbetsgivarorganisation för bygg-, anläggnings- och specialföretag verksamma på den svenska byggmarknaden. Sveriges Byggindustriers huvuduppgift är att förbättra näringsvillkoren såväl för hela branschen som för de enskilda företagen.

  Läs mer om Sveriges Byggindustrier >>
senaste nytt

Hittelön utlovas

Projektledare med förmåga att prata på böndersvis sökes. B-kort samt förmåga att kommunicera obehindrat på engelska i tal o skrift.

Lång erfarenhet av hög kvalitet

Vi vill erbjuda våra kunder de mest högkvalitativa lösningar på marknaden. Läs mer för att ta del av våra tjänster och produkter.

Läs mer...